Bản tin nông nghiệp

Việt Nam xuất khẩu gạo thế nào ?

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dù xuất khẩu đến 7 triệu tấn năm nay, Việt Nam vẫn đủ gạo tiêu thụ nội địa và còn dự trữ cuối vụ.

Nguồn:  VN Exress