Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn & Sứ mệnh

TUYÊN NGÔN CỦA TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

  • Chúng tôi tuyên bố là Tập đoàn nông nghiệp tri thức, có chuỗi giá trị bền vững hàng đầu thế giới.
  • Chúng tôi hiện thân cho khát vọng và sáng tạo của nông dân Việt Nam.
  • Chúng tôi cam kết mang đến sự an tâm, tin tưởng cho cộng đồng và xã hội, cung cấp sản phẩm và dịch vụ an toàn, chất lượng.
  • Mọi người hãy trông cậy vào "sự chính trực – công nghệ – đột phá, đồng thuận và nhiệt huyết của chúng tôi”.

TRIẾT LÝ KINH DOANH

  • Góp phần chăm lo cho lợi ích xã hội ngày hôm nay chính là vì sự phát triển của công ty trong tương lai
  • Phân phối và phân phối lại lợi nhuận cho nông dân một cách hợp lý và đạo lý

KHÁT VỌNG TƯƠNG LAI

Với sứ mạng “Cùng nông dân phát triển bền vững”,  Tập đoàn Lộc Trời đang cùng người nông dân Việt Nam kiến tạo một nền nông nghiệp qui mô lớn – chất lượng cao và đáng tin cậy. Với cả trái tim và tâm huyết, chúng tôi chia sẻ với người nông dân Việt Nam niềm hy vọng vào một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho hôm nay và sự đảm bảo cho các thế hệ mai sau.

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

  • Nâng cao giá trị hạt gạo, thu nhập và đời sống của người nông dân.
  • Góp phần phát triển nền nông nghiệp và nông thôn Việt Nam.
  • Góp phần xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam.
  • Hoàn thiện chuỗi giá trị, sản phẩm và dịch vụ nông nghiệp của Tập đoàn Lộc Trời.

Hướng tới một tương lai hạnh phúc, cam kết mang đến những giá trị bền vững, Tập đoàn Lộc Trời đã và đang đồng hành cùng người nông dân Việt Nam viết nên một câu chuyện mới trong hôm nay và cho những thế hệ tương lai.