Hạt ngọc trời tivi

Xây dựng vùng nguyên liệu SRP để tạo ra hạt lúa an toàn từ đồng ruộng

SRP ra đời dưới sự liên kết giữa Chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc (UNEP) và Viện lúa Quốc tế (IRRI) vào năm 2013, hiện có khoảng 30 thành viên, gồm đại diện các nước xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, viện khoa học, nhà thương mại, tổ chức chứng nhận và công ty xuất khẩu gạo uy tín.

SRP là bộ tiêu chuẩn đầu tiên trên thế giới về sản xuất lúa gạo bền vững, SRP có 46 tiêu chí và 8 vấn đề trên các chu kỳ của cây trồng, gồm quản lý đồng ruộng; chuẩn bị canh tác; sử dụng nước; quản lý dinh dưỡng; quản lý sâu bệnh; thu hoạch, sau thu hoạch; sức khỏe, an toàn; quyền lợi của người lao động.

 

Tại Việt Nam, Lộc Trời là đơn vị đầu tiên thực hiện việc xây dựng vùng nguyên liệu bền vững theo tiêu chuẩn SRP. Hơn 5 năm thực hiện, hiện nay, sự đầu tư từ gốc này bước đầu đã đem lại cho Lộc Trời những kết quả mang tính bền vững mà tiêu biểu nhất là những sản phẩm mang thương hiệu gạo Hạt Ngọc Trời với cam kết “Cơm Ngon An Toàn Sức Khỏe”.

Hạt Ngọc Trời