Bản tin nông nghiệp

Hợp tác sản xuất lúa theo tiêu chuẩn quốc tế

Theo kế hoạch từ năm 2019 – 2021, Tập đoàn Lộc Trời và Tập đoàn Phoenix sẽ hợp tác để sản xuất lúa gạo theo tiêu chuẩn quốc tế (SRP) với diện tích 10.000 ha tại tỉnh Đồng Tháp và An Giang.

Việc hợp tác nhằm mang lại lợi ích cho 10.000 hộ nông dân, hướng đến sản xuất thích ứng và giảm thiểu trước những tác động bất lợi của biến đổi khí hậu.

Trước mắt, trong vụ lúa hè thu 2019, hai tập đoàn sẽ thực hiện 400 ha tại các huyện Thanh Bình, Lấp Vò (Đồng Tháp) với 2 giống lúa dự kiến là OM 6976 và OM 5451. Phương thức thực hiện cũng giống như mô hình Tập đoàn Lộc Trời đang áp dụng trên các cánh đồng lớn là đầu tư giống, phân bón, thuốc BVTV ngay từ đầu vụ đến cuối vụ không tính lãi, cử cán bộ kỹ thuật tư vấn cho nông dân và cuối vụ thu mua lúa của bà con.

Nguồn: HOÀNG VŨ - BÁO NÔNG NGHIỆP