Bản tin hạt ngọc trời

Tham quan đánh giá Giống Lộc Trời 28 tại Vùng nguyên liệu Vĩnh Bình trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019

Để xây dựng quy trình canh tác Giống Lộc Trời 28, ngày 14/03/2019 vừa qua Trung Tâm Nghiên Cứu Nông Nghiệp Định Thành (DTARC), Bộ phận Nghiên cứu & Sản xuất Giống phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Vùng nguyên liệu và Ban Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lương Thực Vĩnh Bình tham quan đánh giá Giống Lộc Trời 28 tại ấp Vĩnh Thọ, Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang trong vụ Đông Xuân 2018 - 2019.

Hình: Tham quan đánh giá Giống Lộc Trời 28 tại ấp Vĩnh Thọ, Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang ngày 14/03/2019

Qua quá trình theo dõi từ khi xuống giống đến khi thu hoạch, các chỉ tiêu về sinh trưởng cũng như năng suất được theo dõi chặt chẽ. Qua đó, cho thấy Giống Lộc Trời 28 có đặc tính cứng cây, lá đòng thẳng đứng, vỏ trấu rất ít bị nứt. Đồng thời, có chất lượng hạt lúa thẳng ít vớt, gạo trong đẹp.

 

Hình: Giống lúa Lộc Trời 28 vụ Đông Xuân 2018 - 2019

Qua đợt đánh giá lần này, Giống Lộc Trời 28 có tiềm năng rất lớn để canh tác trong vụ Hè Thu, Thu Đông vì đặc tính cứng cây và chất lượng gạo tương đối tốt.

Đặc biệt, Giống lúa Lộc Trời 28 đã thắng lớn tại Hội nghị doanh nghiệp gạo quốc tế (CRTC) tổ chức lần thứ 5 tại Thành phố Đông Quảng, tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc diễn ra từ ngày 23 đến 27/11/2018. Đây là cơ hội cho thương hiệu gạo Hạt Ngọc Trời – Tập Đoàn Lộc Trời vươn ra thị trường quốc tế.

Phùng Văn Tặng – Nhân Viên Kỹ Thuật VNL Vĩnh Bình