Sơ đồ nhà máy và vùng nguyên liệu

sơ đồ vùng nguyên liệu và nhà máy hatngoctroi.vn

Nhà máy Vĩnh Bình (An Giang)

nhà máy Vĩnh Bình An Giang

Diện tích: 8ha
Sức chứa: 28.000 tấn
Công suất: 400 tấn/ngày

Nhà máy Thoại Sơn (An Giang)

nhà máy Thoại Sơn An Giang

Diện tích: 9ha
Sức chứa: 40.000 tấn
Công suất: 400 tấn/ngày

Nhà máy Tân Hồng (Đồng Tháp)

nhà máy Tân Hồng Đồng Tháp

Diện tích: 14ha
Sức chứa: 38.000 tấn
Công suất: 500 tấn/ngày

Nhà máy Vĩnh Hưng (Long An)

nhà máy Vĩnh Lộc Bạc Liêu

Diện tích: 10ha
Sức chứa: 37.000 tấn
Công suất: 400 tấn/ ngày

Nhà máy Vĩnh Lộc (Bạc Liêu)

Diện tích: 14ha
Sức chứa: 75.000 tấn
Công suất: 400 tấn/ ngày

Dưới đây là bản đồ các nhà máy gạo của tập đoàn Lộc Trời đến năm 2018.
(Xin vui lòng đợi để bản đồ hiển thị hết.)