Contact us


Your full name (required)

Your email address (required)

Your phone numbers (required)

Subject:

Message:

Representative office


Văn phòng đi din công ty CP Tp Đoàn Lc Tri ti khu đô th Sala – tng 3, khi đế thương mi- Chung cư phc hp M2.      
Địa chỉ số 72, Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, quận 2, TPHCM (khu đô thị Sala)
Đin thoi: 1900565623
Email : hatngoctroirice@gmail.com
Website : www.hatngoctroi.vn
Hotline Min Bc: 0939840666 – 0939540666