Hai giống lúa Lộc Trời 28 và OM18 thắng lớn tại Hội nghị doanh nghiệp gạo quốc tế (CRTC) tổ chức lần thứ 5 tại Thành phố Đông Quảng, tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc

Ngày đăng: 28/11/2018   Ngày cập nhật: 6/12/2018   Chuyên mục: Bản tin Hạt Ngọc Trời, Bản tin Hạt Ngọc Trời, Bản tin nông nghiệp, SỰ KIỆN, Tin nổi bật, Tin nổi bật


Tại hội nghị gạo CRTC tổ chức lần thứ 5 tại Thành phố Đông Quảng, tỉnh Quảng Đông  – Trung …